top of page
White Structure

INFORMÁCIE

White Structure

POŽIADAVKY

Akú úroveň nemčiny musím spĺňať?

Prvým predpokladom k umiestneniu je, aby záujemca mal/mala aspoň minimálne komunikatívnu znalosť nemeckého jazyka. Dôležité je schopnosť porozumieť a mať odvahu komunikovať. Niektoré rodiny prijmú opatrovateľky aj s mierne priemernou znalosťou nemeckého jazyka a však týchto rodín je menej a preto doba umiestnenia môže byť dlhšia. Úplne základná úroveň nemčiny k umiestneniu je žiaľ nepostačujúca, preto odporúčame doučiť sa nemecký jazyk. V heimoch je žiadaná skúsenosť s opatrovaním.

Musím mať opatrovateľský kurz alebo certifikáty?

Opatrovateľský kurz NIE je podmienka k umiestneniu v Nemecku, ale výhodou. Ak takéto doklady máte, prosím priložte ich.

Z času na čas umiestňujeme aj mužov.  

ZMLUVY, ODMENY A POPLATKY

Je práca na legálnu zmluvu?

EuProgres umiestňuje a zamestnáva opatrovateľky 30 rokov na pracovnú zmluvu.

V rodinách ste zamestnancom EuProgresu, budete mať opatrovateľský formulár A1, odvody Vám odvádzame my a odmenu spolu so sviatočnými bonusmi budete dostávať na účet. Budete mať vlastnú izbu, stravu a internet. Ak máte živnosť, môźete byť zamestnaná na živnosť.

V heimoch budete mať nemeckú zmluvu od heimu, ktorý Vás bude vyplácať. Ubytovanie je poskytnuté, strava nie je. Je možnosť nadčasov. 

Za umiestnenie neplatíte žiadne poplatky.

White Structure

PROCES UMIESTNENIA

Ako sa prihlásim ?

Zaregistrovať sa môžete cez web stránku, Facebook, WhatsApp, Viber, emailom alebo telefonicky.  Po zaregistrovaní Vám pošleme dotazník PersonalBogen a v prípade záujmu o heimy nám pošlete Váš životopis. ​ Naša koordinátorka  bude s Vami stále v kontakte, e-mailu a aj telefonicky.  Vykonáme s Vami krátky rozhovor kde Vás informujeme o procese a overíme znalosť nemčiny.  ​Umiestnenie trvá 1-2 týždňov, závisí ako rýchlo môžete vycestovať a úrovne nemčiny. 
 

​Ako budem pripravená na cestu ?

Obdržíte podrobné informácie a pred cestou Infopríručku k ceste a k pobytu – s cennými radami k samotnému pobytu.
Postačí čítať naše inštrukcie a stále budete o všetkom včas a o podrobne informovaná.

TURNUSY A ZÁSKOKY

V rodinách sú turnusy 1-3 mesiace. Opatrovateľky môžu pracovať aj dlhodobo bez striedania a prísť domov len na dovolenku. 

Záskok: je bežné že niektoré opatrovateľky v rodinách pracujú dlhodobo- bez striedania. Raz za čas si opatrovateľka vyberie na oddych cca. 4 týždne voľna – v takomto prípade hľadáme opatrovateľku ktorá krátkodobo zaskočí.

Heimy nie sú na turnusy, pracuje sa max. 50 hod. týždenne (max. 10 hodín denne), možné sú platené nadčasy.  Po šiestich týždňoch je možnosť cestovať domov.  Cestu domov môžete organizovať aj nepravidelne podľa potreby.  Ak plánujete zostať doma viac ako 3 týždne je potrebné podať výpoveď. Pri opätovnom nástupe sa uzatvorí nová pracovná zmluva.
White Structure

ČO DOSTANETE A VÝHODY

V rodinách budete mať vlastnú izbu, stravu, internet a slovenské zdravotné poistenie, rozsah si môžete pozrieť na www.vszp.sk. alebo www.union.sk v závislosti v akej poisťovni ste poistený

Ak budete zamestnancom EuProgresu – odvádzame za Vás všetky zákonné poistenia vrátane dôchodkového poistenia. Pri ukončení pracovného pomeru od nás dostanete zápočtový list, ktorý potvrdzuje dĺžku trvania pracovného pomeru.  

Ak budete pracovať ako živnostník,  sami za seba budete odvádzať všetky zákonné poistenia.

V heimoch dostane ubytovanie v heime alebo v blízkosti v jednolôžkovej izbe a 25 dní dovolenky.

VÁŠ ÚSPECH

Úspech závisí od toho ako sa dokážete prispôsobiť novým podmienkam práce a zvyklostiam danej krajiny a pacienta.  Prvé 1-2 týždne pobytu sú najťažšie, nové prostredie, odlišná mentalita a kultúrne odlišnosti národa ale aj odlúčenie od rodiny, prispôsobenie sa iným zvyklostiam vyvinú na Vás tlak a budete zaźívať tzv. kultúrny šok.

 

Je to bežná vec, ktorá sa časom vytratí. Je dôležité byť trpeznlivým, vyčkať istú dobu, dovoliť si zvyknúť na všetko nové.

Neodporúča sa robiť žiadne veľké rozhodnutia a zmeny. Dobrá strava, veľa spánku, komunikácia s okolím a trplezlivosť Vám veľmi pomôžu.

Prečítajte si rady a opis skúseností našich opatrovateliek.

Naše koordinátorky budú takisto nápomocné a v prípade ťažkostí sa môžete na nich nakontaktovať.

bottom of page