top of page
White Structure

ŽIADOSŤ O VIAC INFORMÁCIÍ
(zadarmo, nezáväzne)

  Po zaregistrovaní sa s Vami do 48. pracovných hodín skontaktujeme.

Nahrajte pasovú fotografiu
Houses in Tauber Germany

Ďakujeme, do 48. pracovných hodín Vám zatelefonujeme.   Všetky nové pozície a novinky sledujte na Facebook.  Prooces umiestnenia a výhody nájdete tu.

Údaje máte v bezpečí. Máme zavedený bezpečnostný projekt informačného systému podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Viac info.

RADY  PRE  VÁS

bottom of page