Cestovanie do Nemecka na opatrovanie

EuProgres naďalej umiestňuje opatrovateľky do Nemecka podľa nariadení - prečítajte si proces cestovania do Nemecka a späť.


Celé územie SR je Nemeckom zaradené medzi rizikové oblasti z hľadiska výskytu COVID-19.


Cestovanie opatrovateliek je naďalej moźné a všetky potrebné záležitosti za Vás vybavíme a na email Vám pošleme potrebné podklady.


1. Pred vycestovaním na opatrovanie je nutné absolvovať Corona test PCR, ktorý musí byť negatívny a starý max. 48 hodín – väčšina našich rodín, testy prepláca.


2. Našim opatrovateľkám pred cestou zasielame potvrdenie, že tam idú za výkonom svojho povolania (zdravotnícky a sociálny sektor má výnimku).


3. Opatrovateľky majú výnimku a nemusia absolvovať karanténu po vstupe do Nemecka.Platené nariadenia v Nemecku


Lockdown v Nemecku platí od 16.12.2020 do 31.1.2021.


Pre obmedzenie kontaktov boli občania vyzvaní zrieknuť sa súkromných ciest a návštev. Povinné je nosenie rúšok v uzavretých miestnostiach prístupných verejnosti. Povinnosť platí aj v prostriedkoch hromadnej dopravy.


Súkromné stretnutia rodín, známych a priateľov sú možné iba vo forme maximálne jednej domácností v počte do 5 osôb.


Na verejnosti sa môžu stretnúť len členovia jednej až dvoch domácností, maximálne však 5 osôb, deti do 14 rokov sa nepočítajú. Oslavy na verejnosti aj súkromné oslavy sú zakázané.


Gastronomické prevádzky ostávajú zatvorené, funguje len donáška.


Veľkoobchodné aj maloobchodné prevádzky sa zatvárajú. Výnimky sú potraviny, drogéria, lekárne, optiky, autoservisy, služby pre tankovanie vozidiel, banky, pošty, čistiarne.


Hotely smú ostať otvorené, avšak nie pre turistov. Zákaz ubytovania turistov.


Školy, škôlky sa zatvárajú.


Priemysel, obchod a stredné spoločnosti by podľa nariadenia mali byť schopné bezpečne pracovať. Zamestnávatelia nesú osobitnú zodpovednosť za svojich zamestnancov, aby ich chránili pred infekciami a rýchlo identifikovali reťazce infekcie. Pokiaľ je to možné, mala by byť možná domáca práca.

Cestovanie späť do Slovenskej Republiky


Ak vstupujete na územie Slovenska a za posledných 14 dní ste navštívili iba krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko alebo Švajčiarsko, musíte absolvovať domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení.


Izolácia sa končí:

1) obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,

2) pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 10. dňa,

3) u detí do 10 rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.


Upozornenie


Všetky osoby žijúce s Vami spoločnej domácnosti počas domácej izolácie musia taktiež absolvovať izoláciu v domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie všetkých osôb. Spravidla na 5. deň po príchode na Slovensko Vás vyzvú SMSkou, aby ste sa prišli otestovať v konkrétny čas na konkrétne miesto. Toto platí vtedy keď po príchode domov sa registrujete na testy na stránke korona.gov.sk/ehranica/#


Výnimka


Ak sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukážete negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín, nemusíte sa ani registrovať a ani absolvovať domácu izoláciu. Je však potrebné nechať sa otestovať v Nemecku, kde momentálne nemusí byť jednoduché získať termín. Náklady spojené s testom si hradí opatrovateľ/ka zväčša sama. Náklady na test sú preplácané len pri príchode do Nemecka. Viac si prečítajte na korona.gov.sk

Ďalšie rady si prečítajte tu