Prevencia pred COVID-19 pri opatrovaní

COVID-19 postihuje rôznych ľudí rôznymi spôsobmi. Väčšina infikovaných má mierne až stredne závažné príznaky a uzdraví sa bez hospitalizácie.


Najčastejšie príznaky:

· horúčka,

· suchý kašeľ

· únava


Menej časté príznaky:

· rôzne druhy bolesti

· bolesť hrdla

· hnačka

· zápal spojoviek

· bolesť hlavy

· strata chuti alebo čuchu

· kožná vyrážka alebo zmena farby prstov


Spôsob šírenia

Vírus, ktorý spôsobuje COVID-19, sa prenáša hlavne prostredníctvom kvapôčok, ktoré vznikajú, keď infikovaná osoba kašle, kýcha alebo vydychuje. Tieto kvapôčky sú príliš ťažké na to, aby sa udržali vo vzduchu, a rýchlo padajú na podlahy alebo povrchy. Infikovať sa môžete vdýchnutím vírusu, ak ste v tesnej blízkosti niekoho, kto má COVID-19, prípadne dotykom kontaminovaného povrchu a následným dotykom očí, nosa alebo úst.


Opatera pacienta

Pri opatere pacienta, nasledujte také isté kroky prevencie ako pri vlastnej prevencii. Dôležitá je prevencia osôb a takisto aj priestorov v ktorých sa býva a pohybuje. Prevenciu odporúčame zvýšiť v prípade keď do obydlia prídu iní ľudia ako napríklad rodinný príslušníci, zdravotný a iný personál.


Prevencia

· Noste rúško doma a na verejnosti.

  • Umývajte si ruky často, mydlom a vodou najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, použite dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu.

  • Očí, nosa ani úst sa nedotýkajte neumytými rukami.

  • Zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša.

  • V domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov najmä klučiek, zárubní, zábradlí, vchodových dverí atď.

  • Vonku si často čistite ruky dezinfekčným prostriedkom.

  • V priestoroch, kde sa pohybuje veľa ľudí (obchody, pošta, MHD) používajte jednorazové rukavice.

  • Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky.

  • Ak ste chorý, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby, doma na lôžku sa z ochorenia liečte v samostatnej izbe.