top of page

Komunikácia so seniorom

Jeseň života prináša so sebou často aj okamihy, na ktoré nikto z nás nie je pripravený. Ide o novú životnú situáciu pre seniora, ako aj jeho rodinu a ľudí, ktorí s ním trávia najviac času. Na sklonku života do života vstupuje častokrát osamelosť či sociálna izolácia. Okrem toho na povahu a správanie seniora vplýva aj samotné prostredie, zdravotný stav a jeho zmysel života a chuť žiť. Preto by sme mali v komunikácii zohľadniť všetky tieto faktory, ktoré budú mať vplyv na náš kontakt so starším človekom. Najmä ak plánujeme opatrovanie seniorov na profesionálnej úrovni.


Komunikácia so seniorom, opatrovanie Nemecko

Komunikácia je kľúčom

Komunikácia so seniorom je neodmysliteľnou súčasťou práce opatrovateľa. Neznamená to len rozprávanie ako také, ale aj snahu pochopiť, čo sa nám snaží zverená osoba povedať. Pri senioroch je dôležitým faktorom aj samotné podanie informácií. Vždy treba mať na zreteli to, že ide o staršieho človeka, ktorý má síce mnoho životných skúseností, avšak jeho miera chápania súčasného sveta je už o čosi oklieštená.


Komunikácia so seniorom, opatrovanie Nemecko

Nevyhnutné komunikačné zručnosti

Aby opatrovateľ alebo opatrovateľka mohli so starším človekom fungovať a komunikovať bez problémov, mali by si osvojiť nevyhnutné komunikačné zručnosti. Nielen rozprávanie, ale aj aktívne počúvanie, prejavenie úcty a empatie či vzájomná dôvera sú dôležitou súčasťou vášho kontaktu so seniorom. Vypočujte si, čo vám chce dôchodca povedať, je možné, že ste jedinou osobou, ktorej sa môže zveriť so svojimi pocitmi. Empatia vám pomôže lepšie sa vcítiť do jeho vnútorného rozpoloženia a ľahšie pochopíte, čo senior práve prežíva. Ak vám bude niektoré veci opakovať viackrát, vypočujte si ich s porozumením, akoby išlo o vášho starého otca alebo starú mamu. S tým súvisí aj úcta a rešpekt k človeku, ktorý je síce odkázaný na pomoc druhého, avšak ešte stále je osobou, ktorá si od vás zaslúži pochopenie a láskavé slovo.


Ľudia vždy radi rozprávajú o tom čo majú radi

Ak neviete, o čom sa s dôchodcom porozprávať, nechajte to na ňom. Vo všeobecnosti je známe, že ľudia vždy radi rozprávajú o tom čo majú radi alebo čo robia najradšej. Nadviažte preto rozhovor na tému, ktorou prejavíte úprimný záujem o život seniora, veci, ktoré robil alebo robí rád, pekné spomienky, ktoré počas života zažil. Ak by ste sa každý deň pýtali, čo má nové alebo čo zažil, veľmi by ste asi v komunikácii nepokročili. Život starých ľudí je často stereotypný a nie je popretkávaný novými zážitkami ako u ľudí v produktívnom veku.


Veľa trpezlivosti

Vo všeobecnosti však môžeme povedať, že v komunikácii so starším človekom budete potrebovať tiež veľa trpezlivosti. Nebuďte náhlivý, nevyvíjajte na človeka, ktorého opatrujete zbytočný tlak. Doprajte mu, aby na sklonku života zažil ešte niekoľko príjemných chvíľ. Často totiž stačí spoločne strávený čas, záujem, komunikácia a pochopenie, aby sa človek necítil na všetko úplne sám. Uvidíte, človek, ktorý sa cíti príjemne a v pohode, bude ústretový aj voči dennej rutine a bude o niečo ochotnejší zdolávať aj povinnosti, ktoré ho nebavia alebo mu nie sú príjemné. Držíme vám palce, určite to zvládnete. A nezabudnite každá chyba sa cení najmä ak sa z nej poučíme a niečo hodnotné sa z nej naučíme.


Komunikácia so seniorom, ktorý celý život pracoval vo vedení, môže byť často náročná. Má vo zvyku delegovať úlohy a byť dominantný, aj keď už dávno nepracuje. Ako s ním vhodne komunikovať?


Komunikácia so seniorom, opatrovanie Nemecko

Príčiny dominantného správania

Nie je ľahké starať sa o seniora, ktorý chce mať všetko pod kontrolou. Základom je pochopiť, prečo sa takto správa. Dôvodov môže byť hneď niekoľko:


• Strach Odchod do dôchodku v kombinácii so starobou a zhoršeným zdravím je pre každého človeka náročným obdobím. Ak má senior pocit, že svoj život už viac nedrží pevne v rukách a je odkázaný na pomoc iných ľudí, často dostane strach. Vnútorná úzkosť zo zdravotných ťažkostí a obmedzení môže vyústiť k panovačnému správaniu, ktorým si ventiluje vlastnú frustráciu.


• Nedôvera Príčinou dominantného správania môže byť aj nedôvera v schopnosti iných ľudí. Takýto senior si myslí, že všetko zvládne najlepšie sám. Vo veku, keď seniorovi stále niekto hovorí, čo má alebo nemá robiť, sa so situáciou vyrovnáva tak, že sa snaží stať jedinou autoritou vo svojom okolí.


• Pocit nadradenosti a túžba po moci Ak sa senior celý život správal autoritatívne, či už v práci alebo v rodine, nie je prekvapivé, že si tieto povahové vlastnosti ponecháva aj v starobe. Ak sa jeho príkazom celý život nikto nepostavil, pocit nadradenosti a túžba po ovládaní ostatných sa rokmi len stupňovala.


• Porucha osobnosti Príčinou panovačnosti, autoritatívnosti až agresie môže byť aj porucha osobnosti, najčastejšie narcistická alebo asociálna.


Komunikácia so seniorom, ktorý je autoritatívnym

Ako sa správať, keď máte opatrovať takéhoto seniora?

Komunikácia so seniorom, opatrovanie Nemecko

• Uvedomte si vlastnú hodnotu Vaša hodnota a hodnota vašej práce sa neodvíja od názoru druhého človeka. Musíte si uvedomiť, že príčinou panovačného správania seniora nie ste vy, je to jeho duševný problém. Ak si začnete všetky výčitky brať osobne, veľmi rýchlo vám klesne sebavedomie a duševná pohoda.


• Reagujte asertívne Riešením takejto situácie nie je ostať ticho. Ak sa vám správanie seniora nepáči, pokojným hlasom mu to otvorene povedzte. Neurážajte ho, ani mu nehovorte, že je panovačný. Svoju nespokojnosť môžete vyjadriť takto: ,,Pracujem pre vás už niekoľko mesiacov/rokov a myslím, že svoju prácu robím dobre. Keď ma kritizujete, mám pocit, že si moju prácu nevážite a nedôverujete mi, hoci som na ňu odborne vyškolená.“


• Zachovajte pokoj Zostaňte pokojná a trpezlivá, aj keď budete chcieť kričať. Keď sa začnete rozčuľovať, správanie seniora ešte viac zhoršíte. Ak vás uvidí rozčúlenú alebo smutnú, bude mať pocit, že vás môže ľahko ovládať. Zhlboka sa nadýchnite, vyhnite sa agresívnej odpovedi, hovorte stále pokojným a vyrovnaným hlasom.


• Monitorujte seniorovo správanie Všímajte si zmeny seniorovej nálady. Možno zistíte, že nepríjemné správanie sa stupňuje, keď pociťuje úzkosť, strach a smútok. V takejto chvíli by ste mali byť oporou a upokojiť ho, že všetko dobre dopadne.


• Hľadajte pozitíva a verte si Aj keď to znie nemožne, zapojte svoju kreativitu a snažte sa vo všetkom hľadať pozitíva. Nezabúdajte na to, že si musíte veriť. Nevnímajte samú seba ako obeť, ale ako vytrvalú bojovníčku, ktorá všetko zvládne aj napriek prekážkam.


• Pochváľte seniora, ak si to zaslúži

Komunikácia so seniorom, opatrovanie Nemecko

Ak ste zaznamenali pozitívnu zmenu v seniorovom správaní, pochváľte ho. Môže to byť vtedy, keď sa vám s niečím zdôverí, vyjadrí vám rešpekt alebo vám dá na zodpovednosť nejakú úlohu.383 views

Comments


bottom of page