Poďakovanie od nášho pracovného partnera

Vážení riadiaci pracovníci spoločností EuropaProgres a EuProgres, chcel by som vás písomne ​​kontaktovať, aby som vám a vašim zamestnancom vyjadril veľkú pochvalu za dlhodobú spoluprácu.

Už máme takmer 100 zákazníkov, s ktorými sme sa spojili s vynikajúcou prácou pani Monika Marcinekovej.

Spolupráca so žiadnou inou agentúrou nie je tak dokonalá a dúfam, že tak zostane v nasledujúcich rokoch a že budeme naďalej rásť.

V súčasnej kríze by som chcel úprimne poďakovať zamestnancom portálu EuropaProgres, najmä pani Marcinekovej, ktorá všetko dokonale organizuje a koordinuje.

Musíme tiež poďakovať pani Dane Daučíkovej, že všetko funguje tak dobre a ľahko s faktúrami našich zákazníkov.

Dúfame, že korónska kríza čoskoro skončí a že v budúcnosti môžeme naďalej budovať nové rodiny.

Ďakujeme vám za dobrú spoluprácu a zostaňte zdraví so svojím skvelým tímom.

Mit freundlichen Grüßen, Roger.