Depresia: Ako ju rozpoznať, čo robiť a nerobiť, ako jej predchádzať a liečiť ju

Depresia je ochorenie celého organizmu. Nie je to teda slabosť, nedostatok vôle alebo sebadisciplíny. Vedie k pocitom smútku, beznádeje, k strate prežívania radosti, energie aj vôle.


Depresia je choroba, ktorá sa nedá prekonať vôľou. Keď sme depresívni, venujeme sa málo alebo vôbec príjemným aktivitám, a čím menej príjemných činností robíme, budeme tým viac depresívni.


Depresia - mozog človeka ktorý trpí depresiou (ľavá strana) a ktorý netrpí (pravá strana)
Mozog s depresiou (vľavo) a bez (vpravo)

Je to bludný kruh, ale, našťastie, funguje to aj opačne. Čím viac príjemných aktivít zaradíme do bežného života, tým menej depresívne sa cítime, a čím menej depresívne sa cítime, tým viac príjemných aktivít budeme pravdepodobne vykonávať.


Depresia je viac ako smútok, je to komplexný telesný a psychický stav, zasahuje náladu, telesné pocity, správanie aj myslenie.Príznaky depresie


Pacienti, ktorí prekonali závažnú depresiu hovoria, že utrpenie pri nej je oveľa horšie ako pri najhorších telesných bolestiach. Depresia sa častejšie vyskytuje u žien ako u mužov. Môže to byť spôsobené rozdielom medzi pohlaviami, hormonálnymi zmenami či dedičnou záťažou. Genetická predispozícia je pravdepodobná pri všetkých formách depresie, ale odlíšiť vplyv rodinného prostredia býva niekedy veľmi ťažké.Typy depresie:


Endogénna depresia je depresia spôsobená vnútornými príčinami, bez prítomnosti skľučujúcej situácie.

Exogénna depresia je neprimerane dlhá reakcia na existujúcu skľučujúcu situáciu (strata partnera, neúspech pri skúške); liečba psychoterapiou.

Larvovaná depresia je depresia zastretá, skrytá, neprejavujúca sa, alebo sa prejavujúca netypicky.

Psychogénna depresia je depresia duševného pôvodu, napr. reaktívna depresia, neurotická depresia a pod.


Aké sú príčiny depresie?


Stresujúce zážitky

Epizóda depresie môže nasledovať bezprostredne po dramatickej príhode, akou je napríklad úmrtie v rodine, rozvod či strata zamestnania.


Psychologické a sociálne faktory

Biologické príčiny vychádzajú z dedičného základu, ale biochemické zmeny v mozgu vyvolávajú aj psychologické podnety. Z psychologického hľadiska je pri vzniku ochorenia veľmi dôležitá schopnosť vyrovnať sa s rôznymi stratami v živote.


Ako rozpoznať depresiu?


AKO SA CÍTIM? Smutne, strašne, bez radosti, bez záujmu, beznádejne, vystrašene, poškodene, netrpezlivo, na dne, unavene, bez východiska, nič ma neteší, bez duše.

ČO CÍTIM V TELE? Bolesti hlavy, búšenie srdca, bolesti žalúdka, nutkanie na močenie, nezáujem o sexualitu, celkovú slabosť, závraty, stratu elánu, energie, nespavosť, nechuť do jedla.

AKO SA SPRÁVAM? Nič nerobím, stále premýšľam, o nič sa nepokúšam, neviem sa rozhodnúť, neviem sa rozhýbať, nedokončím nič, neviem sa sústrediť, som bez vôle.