top of page

Slovensko: ADOS domáca ošetrovateľská starostlivosť

Opatrovanie24.com domaca opatrovatelska starostlivost po celom Slovensku.

ADOS / domáca ošetrovateľská starostlivosť

je určená imobilným alebo čiastočne imobilným pacientom, ktorí vyžadujú odbornú starostlivosť a nie sú schopní samostatne chodiť na ošetrenie do ambulancie.

Profesionálna služba
ADOS poskytujú kvalifikované zdravotné sestry na základe návrhu všeobecného lekára a písomnej dohody agentúry s pacientom (alebo zástupcom pacienta).

Úhrada za služby
môže byť hradené: ako samoplatca -  samotným klientom alebo zo zdravotného poistenia.

 

Rozsah poskytovaných ošetrovateľských výkonov:

 • ošetrovanie rán

 • ošetrovanie preležanín

 • ošetrovanie vredov predkolenia

 • ošetrovanie stómií u nevládneho pacienta

 • podávanie infúzií s liečivom (na písomné poverenie lekárom)

 • starostlivosť o centrálny venózny katéter

 • starostlivosť o epidurálny katéter

 • starostlivosť o ezotracheálnu, nasotracheálnu a tracheostomickú kanylu

 • podávanie injekcií

 • ošetrovateľská rehabilitácia sestrou

 • ošetrovateľská hygiena (iba pri rane alebo preležanine v oblasti krížov)

 • prevencia vzniku preležanín

 • polohovanie pacienta

 • meranie krvného tlaku, pulzu, teploty

 • nácvik podávania inzulínu

 • ošetrenie ústnej dutiny u onkologického pacienta

 • odbery krvi, moču, výtery hrdla

 • očistná alebo liečebná klyzma

 • cievkovanie (len ženy), starostlivosť o močový katéter

MOBILNÝ HOSPIC

Paliatívna starostlivosť garantuje zomierajúcemu, že nezostane osamelý až do posledných chvíľ života. Rodinu pacienta podporuje a pomáha jej zvládnuť situáciu s chorým a vyrovnať sa so smútkom po jeho odchode.

 

Rešpektuje ľudskú dôstojnosť človeka. Poskytuje úľavu od bolesti a zasahujúcich príznakov, zahŕňa pomoc pri riešení psychologických, sociálnych, duchovných a spirituálnych potrieb chorého.

 

Mobilný hospic ponúka   odbornú starostlivosť a ľudskú podporu nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim, ako aj ich rodinám, v ich domácom prostredí. Mobilná hospicová starostlivosť sa snaží vytvoriť v domácom prostredí dôstojný priestor, v ktorom by sa umieranie a smrť stala prirodzenou súčasťou konca života. Vychádza z celostného pohľadu na človeka, z dôsledného akceptovania individuálnych potrieb chorého a kladie dôraz na nenahraditeľnosť rodiny a priateľských vzťahov každého človeka.

bottom of page