Blog

Slovensko opatrovanie

 

PRE OPATROVATEĽKY

Pharmacist helping elderly woman

Ponúkame

Náplň:                    opatrovanie seniorov v súkromných rodinách 

                               **  denné 8 hod. opatrovanie

                               **  turnusové 2-týždenné

Nástup:                  počas celého roka  

Lokalita:                celé Slovensko 

Zmluva:                 trvalý pracovný pomer,  stravné lístky, platená dovolenka, odvody do poisťovní a na dôchodok 

                               práca 8 hod. / deň alebo turnusy 2 týždne

Zdarma:                 ubytovanie a strava pri turnusovom striedaní

 

PRE RODINY   -   EURÓPSKY PROJEKT - PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

Happy Elderly Couple.

Projekt

EuProgres n.o. je nezisková organizácia poskytujúca opatrovateľskú službu na území Slovenskej republiky. Ako neverejný poskytovateľ pôsobí vo všetkých samosprávnych krajoch Slovenska.

Realizuje dopytový projekt:

 1. podpora opatrovateľskej služby v Banskobystrickom samosprávnom kraji;

 2. podpora opatrovateľskej služby v Bratislavskom samosprávnom kraji;

 3. podpora opatrovateľskej služby v Košickom samosprávnom kraji;

 4. podpora opatrovateľskej služby v Prešovskom samosprávnom kraji;

 5. podpora opatrovateľskej služby v Trnavskom samosprávnom kraji.

Home Nurse Making Bed

Ciele 

 1. zabezpečenie opatrovateľskej služby v prirodzenom prostredí opatrovaného v územiach, kde obce neposkytujú opatrovateľskú službu svojim obyvateľom;

 2. poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby;

 3. umožnenie dôstojného a pokojného života klientom v ich domácom prostredí a podporiť ich doterajší spôsob života;

 4. podpora  samostatného života seniorov a osôb so zdravotnými problémami;

 5. sociálna inklúzia.

Yoga Class for all Ages

Cieľova skupina

1. deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby
2. zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom a v neverejnom sektore

Trvanie:          Február 2019 – marec 2021

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk                                                    www.employment.gov.sk                                                      www.ia.gov.sk

Log%C3%A1_edited.jpg

Horná 54, Banská Bystrica 974 01

 0918 328 837

 • White Facebook Icon

© 2020 Euprogres