top of page
White Structure

DOMÁCA OPATROVATEĹSKÁ SLUŽBA NA SLOVENSKU

PRE OPATROVATEĽKY

Ponúkame

Pharmacist helping elderly woman

Náplň:                    opatrovanie seniorov o osob využívajúcich sociálne služby v domácom prostredí (doma)  

                                 * denné 24 hod. opatrovanie

                                 * denné 8 hod. opatrovanie

                                 * turnusy 2-týždne

Nástup:                  počas celého roka  

Lokalita:                Slovensko 

Zmluva:                 trvalý pracovný pomer, platená dovolenka, platené odvody do poisťovní a na dôchodok 

Zdarma:                 ubytovanie a strava pri turnusovom striedaní

Pre rodiny

PRE RODINY A KLIENTOV   -   EURÓPSKY PROJEKT - PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

Projekt

Happy Elderly Couple.

EuProgres n.o. je nezisková organizácia poskytujúca opatrovateľskú službu na území Slovenskej republiky. Ako neverejný poskytovateľ pôsobí vo všetkých samosprávnych krajoch Slovenska.

Cez svoju implementačnú agentúru Opatrovanie24.com realizuje dopytový projekt:

  1. podpora opatrovateľskej služby v Banskobystrickom samosprávnom kraji;

  2. podpora opatrovateľskej služby v Bratislavskom samosprávnom kraji;

  3. podpora opatrovateľskej služby v Košickom samosprávnom kraji;

  4. podpora opatrovateľskej služby v Prešovskom samosprávnom kraji;

  5. podpora opatrovateľskej služby v Trnavskom samosprávnom kraji.

Ciele 

Home Nurse Making Bed
  1. zabezpečenie opatrovateľskej služby v prirodzenom prostredí opatrovaného v územiach, kde obce neposkytujú opatrovateľskú službu svojim obyvateľom;

  2. poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby;

  3. umožnenie dôstojného a pokojného života klientom v ich domácom prostredí a podporiť ich doterajší spôsob života;

  4. podpora  samostatného života seniorov a osôb so zdravotnými problémami;

  5. sociálna inklúzia.

Cieľova skupina

Yoga Class for all Ages

1. deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby
2. zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom a v neverejnom sektore

Trvanie:          Február 2019 – Marec 2021

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje: esf.gov.sk, employment.gov.sk, ia.gov.sk
 

V čase keď nie je projekt spustený, služba opatrovateľskej starostlivosti je možná na základe samoplatenia.

opatrovanie seniorov slovensko nemecko praca zamestnanie zahranicie
bottom of page