top of page

Demencia: ohrozuje vyspelí svet. Ako pracovať s ľuďmi s demenciou


Demencia prichádza nenápadne, no ohrozuje čoraz viac ľudí, stáva sa z nej nová pandémia.


Proti demencii neexistuje žiaden efektívny liek, v súčasnosti po celom svete ohrozuje približne 50 miliónov ľudí, každý rok sa objaví 10 miliónov nových prípadov. Počet postihnutých sa každých 20 rokov zvýši o polovicu. V roku 2030 bude demenciou postihnutých už 75 miliónov ľudí, v roku 2050 ich bude vyše 131 miliónov. Je to ochorenie, s ktorým sa podľa webu Dementia Statistic Hub bude napríklad boriť každý tretí Brit narodený v tomto roku.


Toto ochorenie v Nemecku postihuje asi 1,7 milióna seniorov, na celom svete je ich už skoro 47 miliónov a má to stúpajúcu tendenciu. Veľa sa dnes o demencii vie, veľa vecí ostáva ešte nevyjasnených.


Prinášame Vám zopár faktov, ktoré nie sú až také známe:


1 Najväčší rizikový faktor

Ešte nie je celkom vyjasnené, čo presne demenciu vyvoláva. V každom prípade existujú bezpochyby súvislosti medzi ochorením a vekom – rizikový faktor, ktorému sa nevyhneme. Čím je teda človek starší, tým je pravdepodobnejšie, že ju dostane. Existuje však kopec iných faktorov, ktoré riziko zvýšia, ale aj znížia. Malá prehľadná štatistika (zdroj: wegweiser-demenz.de/informationen/medizinischer-hintergrund-demenz/alzheimer/alzheimer-krankheit.html)


2 Viac postihnuté sú ženy

Logické? Veď ženy sa dožívajú vyššieho veku ako muži. Áno, máme síce všeobecne viac senioriek ako seniorov, ale aj tak je pravdepodobnejšie, že túto chorobu dostane žena (vraj za to môžu ženské sexuálne hormóny, hlavne estrogén).


3 Je demencia, resp. alzheimer príčinou smrti?

Áno aj nie. Demencia môže vyvolať symptómy, ktoré vedú k smrti. Tak umierajú v mozgu bunky, ktoré sú potrebné pri regulácii prehĺtania a kašľania. Ak tento reflex nefunguje, hrozí vyššie riziko zápalu pľúc a ten už vie spôsobiť smrť. Ďalším príkladom je obmedzená motorická koordinácia kvôli dementným zmenách. Niektoré pády môžu byť smrteľné. Na stratu nervových buniek kvôli demencii samotnej sa ale neumiera.


4 Riziko vieme znížiť až do 60%

Potešujúce číslo, ktoré zverejnili vedci z americkej univerzity. Niektorých však nepoteší fakt, ako to znížiť – športom a vyváženou stravou.


5 Demencia môže postihnúť aj mladších

Asi 2% zo všetkých postihnutých sú ľudia do 65 rokov. Ide o veľmi zriedkavé formy demencie vo vekovej skupine 50-60-ročných, výnimočne aj vyskytnú aj u 20-30-ročných.


6 Demencia nie je demencia

Mnohí si myslia, že demencia je synonymom alzheimera. Nie je to tak. Existuje asi 50 foriem demencie, medzi nimi aj alzheimer. Asi dve tretiny pacientov postihnutých demenciou má práve alzheimerovú formu.


7 Deti skvelo vychádzajú s dementnými ľuďmi

Súhlas! Deti im vedia napríklad pomôcť veľmi prirodzeným a nekomplikovaným spôsobom a sú často trpezlivejšie ako dospelí.


8 Existuje jedlá voda, ktorá chráni dementných pacientov pred dehydratáciou

Veľa starších ľudí (a predovšetkým tých s demenciou) postupne stráca pocit smädu, čo je veľmi zlé pre telo. Londýnsky študent vďaka svojej babke vymyslel špeciálne želé cukríky – Jelly Drops – z 90% ich tvorí voda. Už na prvý pohľad sa im nedá odolať – sú pekne farebné a volajú „zjedz ma“.


9 Fajčiari trpia častejšie na toto ochorenie

Nič nečakané. Fajčenie škodí nielen pľúcam, ale aj mozgu. Hoci v niektorých kruhoch idú fámy, že fajčenie má určitú ochrannú funkciu, vietor takmer bez výnimky fúka zo strán tabakových spoločností. Je ťažké preskúmať súvis medzi fajčením a demenciou, lebo veľa fajčiarov umrie skôr, ako sa demencia vyvinie. Preto štúdie nie sú veľmi výdatné, ale samozrejme existujú. Jedna hovorí, že fajčenie škodí cez „kompletný mechanizmus“ (mozgu, cievam aj bunkách, čo zvyšuje riziko vzniku demencie). Účastníci štúdie, ktorí vyfajčili 2 balíky cigariet denne, mali o 114% vyššie riziko ochorenia na demenciu ako nefajčiari.


10 Takto rozpoznáte demenciu včas

Na začiatku je naozaj ťažké rozoznať demenciu. Človek zvykne byť zábudlivý už skôr, pokles nálady sa pripisuje chýbajúcej energii vo vyššom veku. Okrem toho môžu byť v mozgu zasiahnuté rôzne miesta, čo vedie k veľmi individuálnym symptómom.


Niektoré faktory sú ale silnými indikátormi, že by mohlo ísť o demenciu

- často vyskytujúce sa výpadky pamäte

- zabudnutie jednoduchých slov

- zamotanie sa pri formulácii dlhých viet

- zabúdanie vecí

- problémy s orientáciou

- zmena osobnosti, depresívnosť, skleslosť


Symptómy demencie sú často podobné so stareckou depresiou.